Θεσσαλονίκης

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:30 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 21:00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 21:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10:30 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 21:00

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420