Θεσσαλονίκης

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:3011:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:30 – 11:15 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:3011:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:30 – 11:15 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  &  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420