Θεσσαλονίκης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 29/06/2020

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:00 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
08:15 – 10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:3021:30

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10:00 – 12:30 – 14:0016:00 – 17:30 – 19:3021:30


ΜΕ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΣΩ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ     : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 2310595420