Κατοικίδια

Διευκρινήσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. βάση της Εγκύκλιος Β-276/31/14/31-1-2014 και Εγκύκλιος Β-οικ.43932/3382/23-7-2014

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΕΙΝΑΙ:
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   11:00 – 16:30  (καθημερινές)
10:00 -16:30   (Σαββάτο – Κυριακή)
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ   11:15 – 16:00  (καθημερινές)
12:30 -16:00   (Σαββάτο – Κυριακή)
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ   09:00
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ   09:15