Κατοικίδια

Διευκρινήσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς με τη χρήση λεωφορείων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. βάση της Εγκύκλιος Β-276/31/14/31-1-2014 και Εγκύκλιος Β-οικ.43932/3382/23-7-2014

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΕΙΝΑΙ:
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   07:30 – 13:00 – 20:00
ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ   09:00 – 13:30 – 21:30 (καθημερινές)
08:00-13:00-21:30 (Σαββάτο – Κυριακή)
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ   09:00
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ   09:15