Αθηνών

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00
AΠΟ ΑΘΗΝΑ
09:15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ     : 2521032421
ΑΘΗΝΩΝ    : 2105130220