ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

  • από

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Οφείλουμε να επισημάνουμε στο επιβατικό κοινό μας ότι :

  • Δεν θα γίνονται τηλεφωνικές κρατήσεις ( εκτός αν αυτές αφορούν κρατήσεις από στάσεις μακριά από τα σταθμαρχεία , δηλώνοντας ονοματεπώνυμο , τηλέφωνο και νούμερο εισιτηρίου – αν υπάρχει ή είναι επιστροφής. Περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας ή ώρας πρέπει να δηλωθεί  και αν αφορά εισιτήριο που έχει εκδοθεί και  δεν δηλωθεί δεν θα ισχύει πλέον  ). Κρατήσεις  μπορεί να γίνουν με ηλεκτρονικό εισιτήριο (e-ticket )  στο www.kteldramas.gr  ή στο  https://kteldramas.e-ticketing.gr/Pages/Destinations.aspx .
  • Τυχόν επιβίβαση από στάση ( κατά τη διαδρομή ) , πέραν της  αφετηρίας , θα πρέπει  να  δηλώνεται  την  ώρα  έκδοσης του εισιτηρίου ή αν είναι ηλεκτρονικό (e-ticket ) να δηλώνεται στο αντίστοιχο σταθμαρχείο . Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι η θέση είναι κενή και θα δίνεται  εκ νέου από τα αρμόδια όργανα αν χρειαστεί.
  • Όσον αφορά την μεταφορά κατοικίδιων , εκτός όλων των διατάξεων που ισχύουν   

( WWW.kteldramas.gr  ) , θα πρέπει  κατά την κράτηση της θέσης και πριν την έκδοση του εισιτηρίου , να δηλωθεί και η μεταφορά του κατοικίδιου.

  • Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket ) πρέπει να εκδίδονται σε μορφή εισιτηρίου πριν την αναχώρηση του δρομολογίου από τα αντίστοιχα σταθμαρχεία  και ισχύουν όλα τα παραπάνω όσον αφορά τις κρατήσεις , την έκδοση των εισιτηρίων και τη μεταφορά κατοικίδιου. Σε περιπτώσεις που δεν έρθει e-mail με την θέση του εισιτηρίου ( όχι το e-mail της τράπεζας ) να επικοινωνείτε άμεσα ( το αργότερο 30 λεπτά ) με τα αντίστοιχα σταθμαρχεία για επίλυση του προβλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να μην υπάρχει θέση στο συγκεκριμένο  δρομολόγιο.
  • Επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης κράτησης θέσης : 70%  8 ώρες τουλάχιστον προ της αναχωρήσεως,  50% εντός 8 ωρών προ της ώρας αναχωρήσεως , 0% μετά την αναχώρηση του δρομολογίου. Για την επιστροφή των χρημάτων απαιτείται αίτημα με e-mail στο kteldr@otenet.gr  ή στο  info@kteldramas.gr  γράφοντας ονοματεπώνυμο , Νο εισιτηρίου , ημερομηνία & ώρα δρομολογίου , τράπεζα και λογαριασμό τραπέζης που θα γίνει η επιστροφή.