ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ 13/09/2021

  • από

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Οι ταξιδιώτες (από 12 ετών και άνω ) πρέπει να επιδεικνύουν στις Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 4 πιστοποιητικό εμβολιασμού (τουλ. 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας δόσης ) ή πιστοποιητικό νόσησης ισχύος 180 ημερών που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο ή βεβαίωση διενέργειας rapid test που έχει  πραγματοποιηθεί έως 48 ώρες πριν το ταξίδι τους. Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών μπορούν να ταξιδέψουν , εφόσον έχει πραγματοποιηθεί self test 24 ώρες πριν την ώρα του ταξιδιού. Η μη εφαρμογή των ανωτέρω επισύρει πρόστιμο 300 €  σε κάθε επιβάτη. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/12-9-2021 (ΦΕΚ Β’4206)