Αναπηρικές κάρτες

  • από

Οι αναπηρικές κάρτες (Α.Μ.Ε.Α.) που δεν είναι θεωρημένες για το έτος 2018  ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ

Παρατείνεται η χορήγηση των  δελτίων (Α.Μ.Ε.Α.) για το έτος 2019 έως 31/12/2019.