Νεες ρυθμίσεις ΚΤΕΛ

  • από

Τα ΚΤΕΛ Δράμας ανακοινώνουν τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των ταμείων