Δρομολόγια Χριστουγέννων

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    ΣΑΒΒΑΤΟ  24/12/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00  – 14:45 – 16:30 – 18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΗ 25/12/2022 

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11:30 – 14:45 – 17:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
14:00 – 17:30 – 20:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    ΔΕΥΤΕΡΑ  26/12/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00  – 14:45 – 16:30 – 18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ  25/12/2022

ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ    ΔΕΥΤΕΡΑ  26/12/2022  

ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00 -21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 

23/12

24/12

25/12

26/12

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ 

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ

23/12

24/12

25/12

26/12

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ