Φωτολίβους

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 29/06/2020

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
11:30 – 14:40   
AΠΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

08:00 (07:55 Από Λαζοχώρι μόνο Πέμπτη) – 11:55 (ανταπόκριση από Μαυρολεύκη) 15:00 (ανταπόκριση από Μπάφρα)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
—–
AΠΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
—–

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
—–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 252103273411