Φτελιά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΤΕΛΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:40 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:05 – 13:35 – 14:40 – 16:30 – 19:00 – 21:10    
AΠΟ ΦΤΕΛΙΑ

07:35 – 08:10 – 08:35 ( ΠΕΜΠ) – 09:05 – 10:05 – 11:35 – 13:35 – 14:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 10:30 – 12:30 – 14:40 – 17:30 – 21:10  
AΠΟ ΦΤΕΛΙΑ
08:10 – 11:05 – 13:35 – 15:35 – 18:35   

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

12:30 – 15:30 – 19:00

AΠΟ ΦΤΕΛΙΑ
13:05 – 16:05 – 19:35