Φτελιά

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10
AΠΟ ΦΤΕΛΙΑ
07:35 – 08:35 (ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ) – 09:05 – 12:05 –14:05 (ΕΚΤΟΣ  ΠΕΜΠΤΗ) – 14:20 (ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ) – 15:35 – 17:35

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 14:40    
AΠΟ ΦΤΕΛΙΑ
08:35 – 15:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 08:00 – 11:00 – 12:30 (ΠΕΜΠΤΗ) – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10
AΠΟ ΦΤΕΛΙΑ
07:35 – 08:35 (ΠΕΜΠΤΗ) – 09:05 – 12:05 – 14:05 – 15:35 – 17:35

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 14:40    
AΠΟ ΦΤΕΛΙΑ
08:35 – 15:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266