Σιταγροί

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 11:00 – 13:15 – 14:40 – 19:00 – 21:10
AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
07:40 – 09:20 – 11:55 – 14:00 – 18:10 – 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:30 – 19:00    
AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
08:15 – 14:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
15:00 – 19:00   
AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
14:00 – 20:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 11:00 – 13:15 – 14:40 – 21:10
AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
07:40 – 09:25 – 11:55 – 14:00 – 18:10 – 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
    13:30 – 19:00    
AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
08:15 – 14:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
   15:00 – 19:00   
AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
14:00 – 20:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:25210322660