Σερρων

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 13:15  
AΠΟ ΣΕΡΡΕΣ
06:30 – 12:50 – 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
19:00  
AΠΟ ΣΕΡΡΕΣ
12:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
15:00 – 19:00  
AΠΟ ΣΕΡΡΕΣ
12:50 – 19:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266