ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
07:10 – 09:35– 11:20– 13:20– 15:20– 17:20– 19:20– 20:50– 22:50

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
09:35 – 11:20 – 13:20 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 21:50 – 22:50

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
11:50 – 13:50 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00

AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
11:50 – 13:50 – 15:20 – 17:20 – 19:20– 20:50 – 21:50 – 22:50

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
07:10 – 09:35 – 11:20 – 13:20 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
07:10 – 09:35 – 11:20 – 13:20 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 21:50 – 22:50

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
10:50 – 13:20 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
10:50 – 13:20 – 15:20– 17:20 – 19:20 – 20:50 – 21:50 – 22:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266