ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:00 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
07:10 – 09:45 – 11:50 – 13:50 – 15:30 – 17:20 – 18:50 – 21:00 – 22:50


ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
11:30 – 13:50 – 15:30 – 17:20 – 18:50 – 21:00 – 22:50