ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45– 16:30 – 18:30 – 21:00 
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
07:10 – 09:50  – 12:35 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
11:50 – 13:50 – 15:20 – 17:20– 19:20 – 20:50 – 22:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
11:50 – 13:50 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
07:10 – 09:35 – 11:20 – 13:20 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
07:10 – 09:35 – 11:20 – 13:20 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 21:50 – 22:50

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
11:50 – 13:50 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
11:50 – 13:50 – 15:20– 17:20 – 19:20 – 20:50 – 21:50 – 22:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00 
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
07:10 (ΜΟΝΟ  ΔΕΥΤ & ΠΕΜΠΤΗ) – 09:50 – 12:35 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

ΣΑΒΒΑΤΟ  &  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ
11:50 – 13:50 – 15:20 – 17:20 – 19:20 – 20:50 – 22:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266