Πτελέα

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΕΛΕΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 13:40 
AΠΟ ΠΤΕΛΕΑ

07:20 – 14:15 – 14:40(ΔΙΑ/ΣΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:20(ΔΙΑ/ΣΗ)
AΠΟ ΠΤΕΛΕΑ
09:30(ΔΙΑ/ΣΗ) 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΠΤΕΛΕΑ
—–