Πτελέα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΕΛΕΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:40 – 08:10(ΔΙΑ/ΣΗ) – 13:30 – 15:40(ΔΙΑ/ΣΗ)
AΠΟ ΠΤΕΛΕΑ

07:20 – 09:25(ΔΙΑ/ΣΗ) – 14:10 – 14:40(ΔΙΑ/ΣΗ) – 16:50(ΔΙΑ/ΣΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10(ΔΙΑ/ΣΗ)
AΠΟ ΠΤΕΛΕΑ
09:25(ΔΙΑ/ΣΗ) 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΠΤΕΛΕΑ
—–