Δρομολόγια Πρωτοχρονιάς

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    ΣΑΒΒΑΤΟ   31/12/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00  – 14:45 – 16:30 – 18:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΚΥΡΙΑΚΗ  01/01/2023

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

               11:30 – 14:45 – 17:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
                14:00 – 17:30 – 20:00
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    ΔΕΥΤΕΡΑ 02/01/2023

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00  – 14:45 – 16:30 – 18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:30 – 21:30
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ     ΚΥΡΙΑΚΗ  01/01/2023
 
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ    ΔΕΥΤΕΡΑ    02/01/2023

ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00 – 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  2021

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 

30/12

31/12

1/1

2/1

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ

30/12

31/12

1/1

2/1

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ