Δρομολόγια Πρωτοχρονιάς

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   31/12/2021

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 13:00  – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
08:30 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 21:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ΣΑΒΒΑΤΟ   01/01/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

               11:30 – 14:30 – 17:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
                14:00 – 17:30 – 20:00
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    ΚΥΡΙΑΚΗ 02/01/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:30 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 21:00
 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ     ΣΑΒΒΑΤΟ  01/01/2022
 
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ    ΚΥΡΙΑΚΗ    02/01/2022

ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00 -21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  2021

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 

30/12

31/12

1/1

2/1

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ

30/12

31/12

1/1

2/1

ΠΡΩΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΒΡΑΔΥ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ