ΠΡΩΤΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ
07:15 – 09:40 – 11:25 – 13:25 – 15:25 – 17:25 – 19:25 – 20:55 – 22:55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ
07:15 – 09:40 – 11:25 – 13:25 – 15:25 – 17:25 – 19:25 – 20:55 – 21:55 – 22:55

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ
10:55 – 13:25 – 15:25 – 17:25 – 19:25 – 20:55 – 22:55

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ
10:55 – 13:25 – 15:25– 17:25 – 19:25 – 20:55 – 21:55 – 22:55

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 12.08.2023

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΠΡΩΤΗ
07:15(ΔΕΥΤΕΡΑ&ΠΕΜΠΤΗ) – 09:40 – 11:25 – 13:25 – 15:25 – 17:25 – 19:25 – 20:55– 22:55

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΠΡΩΤΗ
 09:40 – 11:25 – 13:25 – 15:25 – 17:25 – 19:25 – 20:55 – 21:55 – 22:55

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΠΡΩΤΗ
11:55 – 13:55 – 15:25 – 17:25 – 19:25 – 20:55 – 22:55

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00

AΠΟ ΠΡΩΤΗ
11:55– 13:55 – 15:25 – 17:25 – 19:25 – 20:55 – 21:55 – 22:55

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420