Προσοτσάνη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 10:00 – 12:00 – 12:30 – 13:15 – 14:40 – 17:30 – 21:10
AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
07:35 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 12:45 – 14:30 – 17:30
AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
08:30 – 10:30 – 16:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 14:30 – 17:30
AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
10:30 – 16:00 – 18:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 10:00 – 12:00 – 12:30 – 13:15 – 13:40 – 14:40 – 17:30 – 21:10
AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
07:30 ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:30 – 14:00 – 16:00 – 18:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 12:45 – 14:30 – 17:30
AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
08:30 – 10:30 – 16:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 14:30 – 17:30
AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
10:30 – 16:00 – 18:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266