Ποταμοί – Εξοχή

ΠΟΤΑΜΩΝ
07:00
  Από  ΠΟΤΑΜΟΥΣ – 07:05  Από ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – 07:15 Από ΠΑΓOΝΕΡΙ – 07:20 Από  ΑΧΛΑΔΙΑ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:15 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:10  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΠΟΤΑΜΟΥΣ

ΕΞΟΧΗΣ
07:25
  Από  ΕΞΟΧΗ – 07:35  Από ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – 07:40 Από ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
08:15 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:10  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΕΞΟΧΗ