Ποταμοί – Εξοχή

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΠΟΤΑΜΩΝ
07:00
  Από  ΠΟΤΑΜΟΥΣ – 07:05  Από ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – 07:15 Από ΠΑΓOΝΕΡΙ – 07:20 Από  ΑΧΛΑΔΙΑ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:15  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΠΟΤΑΜΟΥΣ

ΕΞΟΧΗΣ
07:30
  Από  ΕΞΟΧΗ – 07:35  Από ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – 07:40 Από ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:15  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΕΞΟΧΗ