Ποταμοί – Εξοχή

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΕ   ΤΕΤΑΡΤΗ

06:45  ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟΥΣ – ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΠΑΓΟΝΕΡΙ – ΑΧΛΑΔΙΑ – ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – ΕΞΟΧΗ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – 08:30  ΔΡΑΜΑ 
   
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  13:15 ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

14:15  ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟ – ΕΞΟΧΗ – ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ  – ΠΑΓΟΝΕΡΙ – ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΠΟΤΑΜΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΠΟΤΑΜΩΝ
07:00  Από  ΠΟΤΑΜΟΥΣ – 07:05  Από ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – 07:15 Από ΠΑΓOΝΕΡΙ – 07:20 Από  ΑΧΛΑΔΙΑ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:15  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΠΟΤΑΜΟΥΣ

ΕΞΟΧΗΣ
07:30  Από  ΕΞΟΧΗ – 07:35  Από ΛΕΥΚΟΓΕΙΑ – 07:40 Από ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:15  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΕΞΟΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266