Πλατανιά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:40 – 08:10 – 13:30 – 15:40  
AΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

07:30 – 09:30 – 14:05 – 14:40(ΔΙΑ/ΣΗ) – 16:50(ΔΙΑ/ΣΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10
AΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
09:30   

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
—–