Πλατανιά

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 13:40  
AΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

07:30 – 14:10 – 14:45(ΔΙΑ/ΣΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:20
AΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
09:35   

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
—–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2521032734