Πηγάδια – Αγορά

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΠΗΓΑΔΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:30 
AΠΟ ΑΓΟΡΑ

07:10 – 08:15 (όταν έχει σχολεία) – 14:10  

AΠΟ ΠΗΓΑΔΙΑ

07:15 – 08:20 (όταν έχει σχολεία) – 14:15  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΡΑΜΑ: 2521032734