Πηγάδια – Αγορά

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΠΗΓΑΔΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
14:20 
AΠΟ ΑΓΟΡΑ

07:10  

AΠΟ ΠΗΓΑΔΙΑ

07:15  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΡΑΜΑ: 2521032734