Πετρούσα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

09:00 – 11:00 – 12:30 – 14:40 –  17:00 – 19:00 – 21:00

AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
08:00 – 09:00 – 10:00 – 13:30 – 16:00 – 17:30 – 19:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

09:00 – 11:30 – 12:30 – 14:30

AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
08:00 – 09:00 – 10:30 – 16:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 25210 32734

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 29/06/2020

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 11:00 – 12:30 – 13:15 – 14:40 – 16:00 – 19:00 – 21:00    
AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

07:30 – 08:00 – 09:00 – 10:00 -11:30 – 13:30 – 16:00 – 17:30 – 19:30  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

09:00 – 11:30 – 12:30 – 14:30 – 20:00

AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
08:00 – 09:00 – 10:30 – 16:00 – 20:30  

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

10:00 – 14:30 – 20:00

AΠΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
10:30 – 16:00 – 20:30