Πετρούσα

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:00 – 12:30 ΔΕΥΤ & ΠΕΜΠ – 13:40 – 14:40 – 17:30 – 21:10
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
08:05 – 09:05 – 10:05 ΔΕΥΤ & ΠΕΜΠ – 11:35 – 14:05 – 16:05 – 18:05

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 12:30 – 14:30
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
08:35 – 10:35 – 16:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 14:30 – 18:00
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10:35 – 16:05 – 18:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266