Πετρούσα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:30 – 09:10 – 10:00 – 11:10 – 12:30 – 14:00 – 14:40 – 15:45 – 17:30 – 19:00 – 20:30 – 21:10

AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ

06:50 – 07:35 – 08:35 – 09:35 – 10:35 – 11:35 – 13:30 – 14:35 – 16:05 – 17:35 – 18:35 – 20:05 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:05 – 13:00 –  
14:30 – 17:00 – 18:00 – 19:40 – 21:10    
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
08:05 – 10:05 – 10:35 – 11:35 – 13:05 – 
13:35 – 14:35 – 16:05 – 18:05 – 19:35   

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

10:15 – 12:05 – 13:30 – 14:30 – 17:00 – 18:00 – 20:30

AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
11:05 – 13:35 – 14:35 – 16:05 – 18:05 – 19:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΡΑΜΑΣ: 2521032734
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ: 2522022248