Πετρούσα

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

09:00 – 11:00 – 12:30 – 13:40 – 14:40 –  16:00 – 19:00 – 21:00

AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
07:05 – 08:05 – 09:05 – 10:05 – 11:35 – 13:35 – 14:35 – 16:05 – 17:35 – 20:05

ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

09:00 – 11:30 – 12:30 – 14:30 – 20:00

AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
08:05 – 09:05 – 10:35 – 16:05 – 20:35

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

10:00 – 14:30 – 20:00

AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10:35 – 16:05 – 20:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 25210 32734