Πετρούσα

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:00 – 12:30 – 13:40 – 14:40 – 17:30 – 21:10
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
07:35ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ – 08:05 – 09:05 – 10:05 – 11:35 – 14:05 – 16:05 – 18:05

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 12:45 – 14:30 – 17:30 
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
08:35 – 10:35 – 16:05 – 18:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 14:30 – 17:30
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10:35 – 16:05 – 18:05

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
 10:00 – 12:00 – 12:30 – 13:15 ΠΕΜΠ – 14:40 – 17:30 – 21:10
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
 07:40 – 08:05 – 09:05 – 10:05 – 11:35 – 14:05 – 16:05 – 18:05

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 11:00 -12:45 – 14:30 – 17:30
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
08:35 – 11:35 – 10:35 – 16:05 – 18:05 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:00 – 14:30 – 17:30
AΠΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑ
10:35 – 12:35 – 16:05 – 18:05

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:25210322660