Δρομολόγια ΠΑΣΧΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΣΧΑ 2022

ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/04/22

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
23/04/22

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
24/04/22

ΔΕΥΤΕΡΑ
25/04/22

ΠΡΩΙ

09:00

09:00

ΟΧΙ

09:00

ΒΡΑΔΥ

21:00

ΟΧΙ

21:00

21:00

ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22/04/22

Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ
23/04/22

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
24/04/22

ΔΕΥΤΕΡΑ
25/04/22

ΠΡΩΙ

09:15

09:15

ΟΧΙ

09:15

ΒΡΑΔΥ

21:45

ΟΧΙ

21:45

21:45


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:30 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 21:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/04/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:30 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 21:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24/04/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
13:00 – 18:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 25/04/2022

ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ
10:30 – 14:00 – 16:00 – 17:30 – 19:00 – 21:00

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04/2022  &  ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  25/04/2022

ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24/04/2022

ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00  – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 21:00

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00  – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:30

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 24/04/2022

ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΕΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  06:00 π.μ. – 21:00 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΟ     ΣΑΒΒΑΤΟ  06:00 π.μ. – 19:00 μ.μ.

 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  24/04/2022 , ΔΕΥΤΕΡΑ  25/04/2022  ΚΛΕΙΣΤΑ