Παρανέστι

 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 13:00
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
07:00 – 14:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΕ  ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 13:40
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
07:00 – 14:40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266