Παρανέστι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10 – 13:30 – 15:40
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
09:10 – 14:30 – 16:40
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
09:10

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
—–
AΠΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ
—–