ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
 09:25 – 11:10 – 13:10 – 15:10 – 17:10 – 19:10 – 20:40 – 22:40

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
09:25 – 11:10 – 13:10 – 15:10 – 17:10 – 19:10 – 20:40 – 21:40 – 22:40

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
11:40 – 13:40 – 15:10 – 17:10 – 19:10 – 20:40– 22:40

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00

AΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
11:40 – 13:40 – 15:10 – 17:10 – 19:10 – 20:40 – 21:40 – 22:40

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
07:00 – 09:25 – 11:10– 13:10– 15:10 – 17:10 – 19:10 – 20:40– 22:40

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
07:00 – 09:25– 11:10 – 13:10 – 15:10– 17:10– 19:10– 20:40– 21:40– 22:40

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
10:40 – 13:10 – 15:10– 17:10– 19:10– 20:40 – 22:40

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
10:40 – 13:10– 15:10– 17:10– 19:10– 20:40– 21:40– 22:40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266