ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:00 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
07:00 – 09:35 – 11:40 – 13:40 – 15:20 – 17:10 – 18:40 – 20:50 – 22:40


ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
11:20 – 13:40 – 15:20 – 17:10 – 18:40 – 20:50 – 22:40