Οχυρό

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΟΧΥΡΟΥ
08:00  Από  ΟΧΥΡΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:00  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΟΧΥΡΟ