Οχυρό

ΑΠΟ ΟΧΥΡΟ    08:00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ  13:15

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΠΟ ΟΧΥΡΟ    08:00
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ  13:15