Οχυρό

ΟΧΥΡΟΥ
08:00  Από  ΟΧΥΡΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:15 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:10  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΟΧΥΡΟ