Ξανθης

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΤΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   ΞΑΝΘΗΣ   ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ