Νικηφόρος

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00(Μόνο Πέμπτη) – 06:40(εκτός Πέμπτης) – 12:30(Μόνο Πέμπτη)13:40
AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
07:50 – 13:00(Μόνο Πέμπτη) – 14:35(εκτός Πέμπτης) – 15:10(Μόνο Πέμπτη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266