Νικηφόρος

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00(Μόνο Πέμπτη) – 06:40(εκτός Πέμπτης) – 12:30 – 13:40
AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
07:40 – 14:00 – 14:35(εκτός Πέμπτης) – 15:10(Μόνο Πέμπτη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00(Μόνο Πέμπτη) – 06:40(εκτός Πέμπτης) 13:00
AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
07:50 – 13:50(εκτός Πέμπτης) – 14:30(Μόνο Πέμπτη)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266