Νικηφόρος

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 18/11/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:40 – 08:10 – 11:30( ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ ) – 12:30 – 13:30 – 15:40 
AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ

07:45 – 09:35 – 14:00 – 14:55 – 17:10

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:10 – 13:30
AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
09:35 – 14:00  

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
—–

4