Νικηφόρος

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 09:00 – 12:30 – 13:40 
AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ

07:45 – 09:30 – 13:00 – 14:55

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:20 – 13:30
AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
 09:45 – 14:00  

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
—–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2521032734