Νευροκόπι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:10 – 10:30 – 13:15 – 15:45 – 20:30
AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

08:15 – 11:30 – 15:00 (ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) – 15:25 – 17:00 –
21:30 ( ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ )

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 14:30 – 18:00
AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
10:00 – 15:30 – 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

14:30 – 18:00

AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
15:30 – 19:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΡΑΜΑ  25210 32734
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ  25230 22511