Νευροκόπι

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 13:15 – 21:10
AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:30 – 15:25 – 22:00 (ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 14:30
AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
10:00 – 15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
14:30
AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
15:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 13:15 – 21:10
AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:30 – 15:25 – 22:00 (ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ)

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 14:30
AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
10:00 – 15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
14:30
AΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
15:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266