Νεροφράκτη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 12:05 – 13:35 – 14:40 – 16:30 – 21:10    
AΠΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

07:25 – 08:30 – 12:30 – 14:00 – 15:10 – 17:00   

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15- 12:30
AΠΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
07:40 – 13:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
—–