Νεροφράκτη

 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10  
AΠΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
07:25 – 08:25 – 11:25 – 13:25 – 15:05 – 17:05

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 21:10  
AΠΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
07:25 – 08:25 – 11:25 – 13:25 – 15:05

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266