Νεροφράκτη

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:00    
AΠΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

07:25 – 09:25 – 11:25 – 13:25 – 15:05 – 16:55   

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:10- 14:40
AΠΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
07:35 – 15:05 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ
—–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2521032734