Μ. ΣΟΥΛΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45– 16:30 – 18:30 – 21:00 
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
07:05 – 09:45  – 12:30 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 22:45

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 13:45 – 15:15 – 17:15– 19:15 – 20:45 – 22:45

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45– 13:45 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 22:45

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00 
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
09:45 – 12:30 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 22:45

ΣΑΒΒΑΤΟ  &  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 13:45 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 22:45

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266