Μ. ΣΟΥΛΙ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  Μ.ΣΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:00 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
07:05 – 09:40 – 11:45 – 13:45 – 15:25 – 17:15 – 18:45 – 20:55 – 22:45


ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:25 – 13:45 – 15:25 – 17:15 – 18:45 – 20:55 – 22:45