Μ. ΣΟΥΛΙ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 09:00 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
07:05 – 09:45 – 12:15 – 15:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 09:00 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 15:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
07:05 – 09:45 – 12:15 – 15:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
07:05 – 09:45 – 12:15 – 15:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15 – 22:15

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 15:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 15:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15 – 22:15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266