Μ. ΣΟΥΛΙ

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
07:05(ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ) – 09:45 – 12:15 – 15:15 – 17:15 – 18:15 – 20:15 – 22:15

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 13:45 – 15:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15 – 22:15

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 15:15 – 17:15 – 18:45 – 20:15 – 22:15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266