Μ. ΣΟΥΛΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
 09:30 – 11:15 – 13:15 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 22:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
09:30 – 11:15 – 13:15 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 21:45 – 22:45

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 13:45 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 22:45 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00

AΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
11:45 – 13:45 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 21:45 – 22:45 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
07:05 – 09:30 – 11:15 – 13:15 – 15:15 – 17:15 – 19:15 – 20:45 – 22:45

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
07:05 – 09:30 – 11:15 – 13:15 – 15:15– 17:15– 19:15– 20:45– 21:45– 22:45

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
10:45 – 13:15 – 15:15– 17:15– 19:15– 20:45 – 22:45

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ Μ.ΣΟΥΛΙ
10:45 – 13:15– 15:15– 17:15– 19:15– 20:45– 21:45– 22:45

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266