ΜΠΑΦΡΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΜΠΑΦΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 11:30 – 15:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
15:30 – 17:30 – 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 11:30 – 15:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
15:30 – 17:30 – 19:00

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΥ: Καθημερινές από  06:30 έως  15:00  /  Σαββάτο – Κυριακή  από  07:30 έως  15:00  Πληροφορίες στο 2521032421.
ΑΠΟΘΗΚΗΣ: 06:45 π.μ. – 19:30 μ.μ.  Πληροφορίες στο 2521032266.  ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ  ΚΛΕΙΣΤΑ