ΜΠΑΦΡΑ

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 10:00 – 12:30 – 15:30 – 17:30 – 19:00 – 20:30 – 22:30

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:00 – 20:30 – 22:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 15:30 – 17:30 – 19:00 – 20:30 – 22:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266