ΜΠΑΦΡΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 09:45 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 09:45 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 22:00 – 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
11:00 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
11:00 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 22:00 – 23:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 12.08.2023

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 (ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ)13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 09:45 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 09:45 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 22:00 – 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00

AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 22:00 – 23:00

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420