ΜΠΑΦΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 10:00 – 12:45 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 09:45 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 09:45 – 11:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 22:00 – 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 22:00 – 23:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:00 – 11:30 ( ΤΟΠΙΚΟ  ΜΟΝΟ ΔΕΥΤ-ΠΕΜΠΤΗ ) – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 – 10:00 – 12:45 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΣΑΒΒΑΤΟ  &  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:00 – 23:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266