ΜΠΑΦΡΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΜΠΑΦΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:00 – 10:00 – 11:30 (ΤΟΠΙΚΟ) – 13:00 – 14:00 – 14:40(ΤΟΠΙΚΟ) – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
07:05 (ΑΠΟ ΜΕΣΑ) – 09:55 – 12:00 – 14:00 – 15:40 – 17:30 – 19:00 – 21:10 – 23:00


ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
11:40 – 14:00 – 15:40 – 17:30 – 19:00 – 21:10 – 23:00