Μικρόπολη

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:30 – 14:40
AΠΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
07:30 – 15:25

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:30
AΠΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
07:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266