Μικρόπολη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:30 – 14:40
AΠΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
07:15 – 11:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:45
AΠΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
07:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:30 – 14:40
AΠΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
07:20 –  11:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:45
AΠΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ
07:50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266