Μικρόκαμπος

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

    ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

14:40   

AΠΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟ

09:25  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
—–
AΠΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟ

—–

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΣΙΤΑΓΡΟΥΣ
—–