Μικρόκαμπος

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
14:40
AΠΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟ
07:25 ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΜΟΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
14:40
AΠΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟ
09:20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:25210322669