Μικροχώρι

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 08:00 – 11:00 – 12:30 (ΠΕΜΠΤΗ) – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10
AΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ
07:40 – 08:40 (ΠΕΜΠΤΗ) – 09:10 – 12:10 – 14:10 – 15:40 – 17:40

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 14:40    
AΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ
08:40 – 15:40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:25210322660

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10
AΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ
07:40 – 09:10 – 12:10 – 14:10 (ΕΚΤΟΣ  ΠΕΜΠΤΗ) – 14:25 (ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ)  – 15:40 – 17:40

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 14:40    
AΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ
08:40 – 15:40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266