Μικροχώρι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:40 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:05 – 13:35 – 14:40 – 16:30 – 19:00 – 21:10    
AΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ

07:40 – 08:15 – 08:40 (ΠΕΜΠ) – 09:10 – 10:10 – 11:40 – 13:40 – 14:40 – 15:40 – 17:40 – 19:40  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 10:30 – 12:30 – 14:40 – 17:30 – 21:10
AΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ
08:15 – 11:10 – 13:40 – 15:40 – 18:40   

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

12:30 – 15:30 – 19:00

AΠΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ
13:10 – 16:10 – 19:40