ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45– 16:30 – 18:30 – 21:00 
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
09:35  – 12:20 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35 – 22:35

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35 – 13:35 – 15:05 – 17:05– 19:05 – 20:35 – 22:35

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35– 13:35 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35 – 22:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ
 09:20– 11:05– 13:05– 15:05– 17:05 – 19:05 –20:35– 22:35

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ
 09:20– 11:05– 13:05– 15:05– 17:05– 19:05– 20:35– 21:35– 22:35

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ
11:35– 13:35 15:05– 17:05– 19:05– 20:35 – 22:35

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ
11:35 – 13:35– 15:05– 17:05– 19:05– 20:35– 21:35– 22:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
09:35 – 12:20 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35 – 22:35

ΣΑΒΒΑΤΟ  &  ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35 – 13:35 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35 – 22:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266