ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
09:35 – 12:05 – 15:05 – 17:05 – 18:35 – 20:05 – 22:05

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35 – 13:35 – 15:05 – 17:05 – 18:35 – 20:05 – 22:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35 – 15:05 – 17:05 – 18:35 – 20:05 – 22:05

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

 

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
09:35 – 12:05 – 15:05 – 17:05 – 18:35 – 20:05 – 22:05

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35 – 13:35 – 15:05 – 17:05 – 18:35 – 20:05 – 22:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35 – 15:05 – 17:05 – 18:35 – 20:05 – 22:05

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266