ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ
 09:20– 11:05– 13:05– 15:05– 17:05 – 19:05 –20:35– 22:35

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ
 09:20– 11:05– 13:05– 15:05– 17:05– 19:05– 20:35– 21:35– 22:35

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ
10:35 – 13:05 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35 – 22:35

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
ΑΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΙΑ
10:35 – 13:05– 15:05– 17:05– 19:05– 20:35– 21:35– 22:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 12.08.2023

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
 09:20 – 11:05 – 13:05 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35 – 22:35

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
09:20 – 11:05 – 13:05 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35 – 21:35 – 22:35

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35 – 13:35 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35– 22:35

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00

AΠΟ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ
11:35 – 13:35 – 15:05 – 17:05 – 19:05 – 20:35 – 21:35 – 22:35

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
ΔΡΑΜΑΣ      : 2521032421
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  : 2310595420