Μεγαλόκαμπος

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:15 – 14:40 – 21:10
AΠΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟ
09:15

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
13:30
AΠΟ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟ
08:10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266