ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
07:30 – 08:05 – 09:50 – 11:35 – 13:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35 – 21:05 – 23:05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
07:30 – 08:05 – 09:50 – 11:35 – 13:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35 – 21:05 – 22:05 – 23:05

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
11:05 – 13:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35 – 21:05 – 23:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
11:05 – 13:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35 – 21:05 – 22:05 – 23:05

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
07:30 – 08:05 – 09:50 – 11:35 – 13:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35 – 21:05 – 23:05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:30 – 08:30 – 11:00 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
07:30 – 08:05 – 09:50 – 11:35 – 13:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35 – 21:05 – 22:05 – 23:05

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
11:05 – 13:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35 – 21:05 – 23:05

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 09:30 – 11:30 – 13:00 – 14:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
11:05 – 13:35 – 15:35 – 17:35 – 19:35 – 21:05 – 22:05 – 23:05

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266