ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:00 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 14:40 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
07:25 (ΑΠΟ ΜΕΣΑ) – 08:10 (ΑΠΟ ΜΕΣΑ) – 10:00 – 12:05 – 14:05 – 15:45 – 17:35 – 19:05 – 21:15 – 23:05


ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:00 – 16:30 – 18:30
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
11:45 – 14:05 – 15:45 – 17:35 – 19:05 – 21:15 – 23:05