ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 08:30 – 11:30 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
07:25 – 08:05 – 10:05 – 12:35 – 15:35 – 17:35 – 19:05 – 20:35 – 22:35

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
12:05 – 14:05 – 15:35 – 17:35 – 19:05 – 20:35 – 22:35

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 11:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 21:00
AΠΟ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
12:05 – 15:35 – 17:35 – 19:05 – 20:35 – 22:35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:

ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266