Κύργια

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΓΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:20 – 09:20 – 11:25 – 13:30 – 14:15 – 15:25 – 16:25 – 19:30 – 20:40 
AΠΟ ΚΥΡΓΙΑ

07:25 – 07:55 – 08:50 – 09:50 – 11:50 – 13:55 (όταν έχει σχολεία) – 14:15 – 15:55 – 16:55 – 19:55  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:30 – 13:55 
AΠΟ ΚΥΡΓΙΑ
09:55 – 14:20 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΚΥΡΓΙΑ
—–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΡΑΜΑ: 2521032734
ΚΥΡΓΙΑ: 2521072167