ΚΟΡΜΙΣΤΑ

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ( ΑΠΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ ) ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΦΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 11:30
AΠΟ ΜΠΑΦΡΑ
15:30 – 17:30