Κοκκινόγεια – Πηγές – Αγγίτη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΠΗΓΩΝ-ΑΓΓΙΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 ΜΟΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ – 10:00 – 12:05 – 14:40   
AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
07:45 – 08:45 – 11:15 – 13:15 – 15:45  
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ

07:35 – 10:40 – 12:40 – 15:05  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:05
AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
08:45 – 11:15 – 13:15
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ08:45 – 10:40 – 12:40

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

12:05

AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
13:15
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ12:50