Κοκκινόγεια – Πηγές – Αγγίτη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 29/06/2020

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΠΗΓΩΝ-ΑΓΓΙΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:05 – 14:40   
AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
07:50 – 15:45  
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ

07:40 – 15:10  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:30
AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
08:40
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ 08:35

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
—–
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ —–