Κοκκινόγεια – Πηγές – Αγγίτη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:30 – 14:40
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ – ΑΓΓΙΤΗ 07:40 – 10:35
ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 07:50 – 11:15

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:45
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ – ΑΓΓΙΤΗ 08:05
ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 08:10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:00 – 12:30 – 14:40
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ – ΑΓΓΙΤΗ 07:35 – 10:40
ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 07:45 – 11:10

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:45
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ – ΑΓΓΙΤΗ 08:05
ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 08:10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:252103226633