Κοκκινόγεια – Πηγές – Αγγίτη

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:30 – 14:40
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ – ΑΓΓΙΤΗ 07:35 – 15:20
ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 07:40 – 15:50

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:30
ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ – ΑΓΓΙΤΗ 08:05
ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 08:15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266