Κοκκινόγεια – Πηγές – Αγγίτη

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ-ΠΗΓΩΝ-ΑΓΓΙΤΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
10:30 – 12:05 – 14:40   
AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
07:50 – 11:45 – 15:45  
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ

07:40 – 11:05 – 15:20  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
12:30
AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
08:40
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ 08:35

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
—–
AΠΟ ΠΗΓΕΣ-ΑΓΓΙΤΗ —–

45