Κεφαλάρι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:20 – 10:30(ΑΠΟ ΕΡΓ. ΑΓΙΟΥ) – 12:30 – 14:15(όταν έχει σχολεία) – 18:30(ΑΠΟ ΕΡΓ. ΑΓΙΟΥ)  – 20:40(ΑΠΟ ΕΡΓ. ΑΓΙΟΥ)
AΠΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ

07:30 – 08:05(ΑΠΟ ΕΡΓ. ΑΓΙΟΥ) – 10:00 – 11:00(ΑΠΟ ΕΡΓ.ΑΓΙΟΥ)19:00(ΑΠΟ ΕΡΓ.ΑΓΙΟΥ)