Κατάφυτο – Κ.Βροντού

ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ
07:10
  Από  ΚΑΤΑΦΥΤΟ – 07:15  Από ΒΑΘΥΤΟΠΟ – 07:20 Από ΔΑΣΩΤΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:15 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:10  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΚΑΤΑΦΥΤΟ

Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ
07:35
  Από  Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ – 07:55  Από ΠΕΡΙΘΩΡΙ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
08:15 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:10  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ