Κατάφυτο – Κ.Βροντού

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ
07:30
  Από  ΚΑΤΑΦΥΤΟ – 07:35  Από ΒΑΘΥΤΟΠΟ – 07:40 Από ΔΑΣΩΤΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:15  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΚΑΤΑΦΥΤΟ

Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ
07:30
  Από  Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ – 07:35  Από ΠΕΡΙΘΩΡΙ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:15  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ