Κατάφυτο – Κ.Βροντού

ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ  ΤΕΤΑΡΤΗ

07:10 ΑΠΟ ΚΑΤΑΦΥΤΟ – ΒΑΘΥΤΟΠΟ – Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ – ΠΕΡΙΘΩΡΙ – ΔΑΣΩΤΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – 08:30 ΔΡΑΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ 13:15

14:15  ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΑΣΩΤΟ – ΠΕΡΙΘΩΡΙ – Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ – ΒΑΘΥΤΟΠΟ – ΚΑΤΑΦΥΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ
07:20  Από  ΚΑΤΑΦΥΤΟ  07:35  Από ΒΑΘΥΤΟΠΟ – 07:40 Από ΔΑΣΩΤΟ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:15  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – ΚΑΤΑΦΥΤΟ

Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ
07:30  Από  Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ – 07:35  Από ΠΕΡΙΘΩΡΙ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
08:30 Από  ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΔΡΑΜΑ
13:15  Από ΔΡΑΜΑ – 14:20 Από ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ – ΓΥΡΑ – Κ.ΒΡΟΝΤΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266