Καλαμώνα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 12:05 – 13:35 – 14:40 – 16:30 – 21:10    
AΠΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ

07:15 – 08:40 – 12:45 – 14:15 – 15:20 – 17:10

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 12:30
AΠΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
07:50 – 13:10 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
—–