Καλαμώνα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ 29/06/2020

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:00    
AΠΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ

07:15 – 09:40 – 11:40 – 13:40 – 15:20 – 17:10

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:10 – 14:40
AΠΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
07:45 – 15:20 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ
—–