Καλαμπάκι

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 11:00  – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
07:30 08:30 (ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ)  09:00 – 12:00 – 14:00 (ΕΚΤΟΣ  ΠΕΜΠΤΗ) – 14:15 (ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ) 15:30 – 17:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 14:40    
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
08:30 – 15:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:00 – 08:00 – 11:00 – 12:30 (ΠΕΜΠΤΗ)  – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
07:30 – 08:30 (ΠΕΜΠΤΗ)  09:00 – 12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
08:00 – 14:40    
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
08:30 – 15:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266