Καλαμπάκι

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:10 – 08:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 21:10
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
07:30 – 09:00 – 12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:30 – 14:40    
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
08:30 – 15:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

Η  ΧΡΗΣΗ  ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΜΟΝΟ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:10 – 11:00 – 12:55–  14:40
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
07:30 – 09:00 – 14:00 – 15:30

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟΥ: Καθημερινές από  06:30 έως  14:30  /  Σαββάτου από  07:30 έως  15:30 / Κυριακή  από  07:30 έως  14:00  Πληροφορίες στο 2521032421.
ΑΠΟΘΗΚΗΣ: 06:30 π.μ. – 19:00 μ.μ.  Πληροφορίες στο 2521032266.  ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ  ΚΛΕΙΣΤΑ