Καλαμπάκι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:20 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:05 – 13:35 – 14:40 – 16:30 – 19:00 – 21:10    
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

07:30 – 08:05 – 08:30 (ΠΕΜΠ) – 09:00 – 10:00 – 11:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:15 – 10:30 – 12:30 – 14:40 – 17:30 – 21:10     
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
08:05 – 11:00 – 13:30 – 15:30 – 18:30   

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

12:30 – 15:30 – 19:00

AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
13:00 – 16:00 – 19:30