Καλαμπάκι

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:40 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:40 – 16:30 – 19:00 – 21:00    
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ

07:30 – 08:05(ΠΕΜΠ) – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 15:30 – 17:30 – 19:30  

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
07:10 – 10:30 – 14:40 – 19:00     
AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
08:00 – 11:00 – 15:30 – 19:30   

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

—–

AΠΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ
—–

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2521032734