Καβάλας

Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00  – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00
AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ

06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00  – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:30

ΣΑΒΒΑΤΟ     

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00  – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 21:00

AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ

07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00  – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ     

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ

08:00 – 10:00  – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:00

AΠΟ ΚΑΒΑΛΑ

08:00 – 10:00  – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 – 21:30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266