ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1952

Συστήθηκαν 104 Κ.Τ.Ε.Λ(«Κοινό Ταμείο Έισπραξης Λεωφορείων») με το νόμο Ν.2119/1952


1967
Έγιναν αλλαγές στον τρόπο διάρθρωσης των ΚΤΕΛ (συγχωνεύτηκαν σε 8   Κ.Τ.Ε.Υ.Λ.)

1973

Με Προεδρικό Διάταγμα (102/1973) λειτούργησαν με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ <<Ιδιότυπου Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών>>


2003

Στις 10/09/2003 το Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού ΔΡΑΜΑΣ  μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ  Ν.ΔΡΑΜΑΣ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με Διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»