ΗΛΙΟΚΩΜΗ

ΜΟΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
11:30 – 14:40
AΠΟ ΗΛΙΟΚΩΜΗ
07:00 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266

ΜΟΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ
11:30 (ΜΟΝΟ ΔΕΥΤ & ΠΕΜΠΤΗ) – 14:40
AΠΟ ΗΛΙΟΚΩΜΗ
07:00 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΜΑΤΩΝ:
ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ: 2521032421
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΡΑΜΑΣ:2521032266