ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  την 02-03-2022 ,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  P.D.F
ΔΡΑΜΑ 08/02/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  την 30-01-2022 ,
ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.
με θέμα “Εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου”
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  P.D.F
ΔΡΑΜΑ 31/12/2021

ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΤΕΒΑΣTΕ ΤΟ P.D.F.
ΔΡΑΜΑ  09/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  30-09-2020
Για έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  P.D.F
ΔΡΑΜΑ 08/09/2020

Χρηματοοικονομικές  Καταστάσεις Ε.Λ.Π. 2019.
ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ 
PDF.

ΔΡΑΜΑ 24/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  03-09-2020
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  PDF
ΔΡΑΜΑ 13/08/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  22-08-2020
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  PDF
ΔΡΑΜΑ 11/08/2020

ΝΕΟΣ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 7-12-2019
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF .