ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

  Κατηγορίες Εισιτηρίων Δικαιούχοι
1 Εισιτήριο 100% Όσοι δεν εντάσσονται σε κάποια κοινωνική κατηγορία.
2 Εισιτήριο   75% Φοιτητές Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. εσωτερικού (ανεξαρτήτου τόπου διαμονής και τόπου φοίτησης), Φοιτητές Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,Φοιτητές Υπουργείου Τουρισμού, Σπουδαστές Ο.Α.Ε.Δ, Σπουδαστές ΙΕΚ ιδιωτικών και δημοσίων, Σχολή Εμποροπλοιάρχων, Φροντιστήρια, Στρατιώτες (στις γραμμές Αθηνών και Θεσσαλονίκης), τρίτεκνοι  Ν.Δράμας (πρέπει να διαθέτουν κάρτα του συλλόγου θεωρημένη από το Κ.Τ.Ε.Λ Ν. ΔΡΑΜΑΣ).
3 Εισιτήριο  85% Μόνιμοι και Έφεδροι Αξιωματικοί Στρατού – Αεροπορίας – Ναυτικού.
4 Εισιτήριο 50% Φοιτητές Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. εσωτερικού (τόπος κατοικίας Δράμα-με έδρα σχολής τον τόπο αποβίβασης ή τον τόπο επιβίβασης-με έδρα σχολής στη Δράμα),  ΑΜΕΑ ,  πολύτεκνοι (γεννηθείς από το 1997 και μετά-φοιτητές, φαντάροι από το 1995), παιδιά 0-6 ετών με δική τους θέση, Αστυνομικοί.
5 Δωρεάν

Παιδιά 0-6 ετών που δεν καταλαμβάνουν θέση (παιδιά 0-6 ετών, που καταλαμβάνουν θέση, πληρώνουν «μισό 50%», στρατιώτες με «κατάσταση επιβίβασης».

 ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ. ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ  ΑΚΥΡΑ .

Σημείωση: Η νόμιμη τιμή εισιτηρίου (“διατίμηση”), με συντ.ΦΠΑ 13% από 1/1/2024  καθορίζεται βάση  του  ΦΕΚ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ: Β’ 7141/20-12-2023 και η εταιρεία προσφέρει , εθελοντικές επιπλέον εκπτώσεις-προσφορές σε όλους όπως παρακάτω: 
Η νόμιμη τιμή εισιτηρίου (“διατίμηση”), με συντ.ΦΠΑ 13% από 1/1/2024, στη γραμμή ΔΡΑΜΑ-ΑΘΗΝΑ  είναι 61,70 €
Η νόμιμη τιμή εισιτηρίου (“διατίμηση”), με συντ.ΦΠΑ 13% από 1/1/2024, στη γραμμή ΔΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  είναι 14,50 €

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣ  
Είδος Εισιτηρίου

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΚΑΒΑΛΑ

100%

61,70 € 14,50 € 3,90 €

100% ΕΠΙΣΤΡ

95,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 15/01/2024 – 15/04/2024

27,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 15/01/2024 – 15/04/2024

85%

52,50 € 12,40 € 3,30 €

85% ΕΠΙΣΤΡ

95,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 15/01/2024 – 15/04/2024
24,80 €

75%

46,30 € 10,90 €

2,90 €

75% ΕΠΙΣΤΡ

85,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 15/01/2024 – 15/04/2024
21,80 €

50%

30,90 € 7,30 € 1,90 €

50% ΕΠΙΣΤΡ

61,70 € 14,50 €

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣ

Είδος Εισιτηρίου

ΞΑΝΘΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

100%

 €

7,70 € 4,70 €

100% ΕΠΙΣΤΡ

8,50 €

85%

 € 6,60 € 4,00 €

85% ΕΠΙΣΤΡ

75%

5,80 € 3,60 €

75% ΕΠΙΣΤΡ

50%

3,90 € 2,40 €

50% ΕΠΙΣΤΡ