ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

  Κατηγορίες Εισιτηρίων Δικαιούχοι
1 Εισιτήριο 100% Όσοι δεν εντάσσονται σε κάποια κοινωνική κατηγορία.
2 Εισιτήριο   75% Φοιτητές Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. εσωτερικού (ανεξαρτήτου τόπου διαμονής και τόπου φοίτησης), Φοιτητές Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,Φοιτητές Υπουργείου Τουρισμού, Φοιτητές Κύπρου, Σπουδαστές Ο.Α.Ε.Δ, Σπουδαστές ΙΕΚ ιδιωτικών και δημοσίων, Σχολή Εμποροπλοιάρχων, Φροντιστήρια, Στρατιώτες (στις γραμμές Αθηνών και Θεσσαλονίκης), τρίτεκνοι  Ν.Δράμας (πρέπει να διαθέτουν κάρτα του συλλόγου θεωρημένη από το Κ.Τ.Ε.Λ Ν. ΔΡΑΜΑΣ).
3 Εισιτήριο  85% Μόνιμοι και Έφεδροι Αξιωματικοί Στρατού – Αεροπορίας – Ναυτικού.
4 Εισιτήριο 50% Φοιτητές Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. εσωτερικού (τόπος κατοικίας Δράμα-με έδρα σχολής τον τόπο αποβίβασης ή τον τόπο επιβίβασης-με έδρα σχολής στη Δράμα),  ΑΜΕΑ ,  πολύτεκνοι (γεννηθείς από το 1997 και μετά-φοιτητές, φαντάροι από το 1995), παιδιά 0-6 ετών με δική τους θέση, Αστυνομικοί.
5 Δωρεάν

Παιδιά 0-6 ετών που δεν καταλαμβάνουν θέση (παιδιά 0-6 ετών, που καταλαμβάνουν θέση, πληρώνουν «μισό 50%», στρατιώτες με «κατάσταση επιβίβασης».

 ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ  ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ. ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ  ΑΚΥΡΑ .

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣ  
Είδος Εισιτηρίου

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΚΑΒΑΛΑ

100%

55,00 € 13,30 € 3,50 €

100% ΕΠΙΣΤΡ

85,00 € 25,00 €

85%

47,80 € 11,40 € 3,10 €

85% ΕΠΙΣΤΡ

85,00 € 22,00 €

75%

42,50 € 10,00 €

2,70 €

75% ΕΠΙΣΤΡ

75,00 € 20,00 €

50%

28,00 € 6,70 € 1,80 €

50% ΕΠΙΣΤΡ

56,00 € 13,40 €

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ ΠΡΟΣ

Είδος Εισιτηρίου

ΞΑΝΘΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

100%

8,70 €

7,00 € 4,30 €

100% ΕΠΙΣΤΡ

8,00 €

85%

7,40 € 6,00 € 3,70 €

85% ΕΠΙΣΤΡ

75%

6,60 € 5,30 € 3,30 €

75% ΕΠΙΣΤΡ

50%

4,40 € 3,50 € 2,20 €

50% ΕΠΙΣΤΡ