ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος του Δ.Σ: Ιορδάνης Ανανιάδης 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ: Σπυρίδων Μάμαλης 
Διευθύνων Σύμβουλος:  Κωνσταντίνος Ευκαρπίδης  
Mέλος του Δ.Σ: Γεώργιος Κορσκετίδης
Mέλος του Δ.Σ: Ιωάννης Λουλούδης