ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος  &  Διευθ.Σύμβουλος  Δ.ΣΘεόδωρος  Χατζόπουλος 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ:  Μιχαήλ  Χαιτίδης 
Mέλος του Δ.Σ:  Δημήτριος  Μάμαλης  
Mέλος του Δ.Σ:  Αντώνης  Μαρμαρίδης
Mέλος του Δ.Σ:  Ανέστης  Σιδηρόπουλος